Wypadek w fabryce

WYPADEK W FABRYCE

Wypadki w miejscu pracy spowodowane są różnymi powodami. W grę może wchodzić niewystarczające szkolenie pracowników bądź też defekt użytkowanych urządzeń. Większość pracowników swoje miejsce pracy uznaje za bezpieczne. Z kolei czynności wykonywane każdego dnia stają się rutynowymi. Niestety nawet jedna sytuacja może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu, kalectwa, a nawet śmierci. Jeśli wypadek zdarzył się w miejscu pracy, macie Państwo pełne prawo do roszczeń odszkodowawczych.

Nasza kancelaria prawna pomaga wszystkim pracownikom i nie tylko, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w miejscu pracy. Rozwiewamy wątpliwości i odpowiadamy na pytania, także wyjaśniające zawiłe dla Państwa prawne kwestie. Oferujemy rzetelną i całkowicie bezpłatną konsultację. Powinniśmy dbać o swoje zdrowie i życie. Należy pamiętać o tym, że walka o roszczenia odszkodowawcze nie jest działaniem wymierzonym w pracodawcę, a jedynie ubieganiem się o należności finansowe, które na ten czas są ofiarom wypadków niezbędne. Pracodawca nie może nikogo szantażować ani też wywierać jakichkolwiek nacisków.

To po jego stronie leży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom oraz minimalizacji ryzyka powstawania obrażeń. Kwestie te jednak bywają pomijane. W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku, pracodawca ma obowiązek zapewnić nam pomoc. Musi również zagwarantować nam możliwość powrotu do pracy po upływie terminu zwolnienia lub zakończeniu leczenia.

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem fachowców, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą wypracowują dla Was maksymalne odszkodowania. Odpowiemy na każde pytanie. Kontaktujemy się także w języku polskim.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE