Wadliwy produkt

WADLIWY PRODUKT

Kupując jakikolwiek produkt, liczymy na to, iż posłuży on nam tak długo, jak gwarantuje to producent. Meble oraz inne tego typu towary mają nam służyć kilka-kilkanaście lat. Produktu spożywcze ze względów oczywistych służą nam znacznie krócej. Nie zdajemy sobie sprawy, że każdego dnia mamy do czynienia z zagrożeniem, jakim są dla nas wadliwe produkty.

Jeśli widzimy jakąkolwiek wadę, winniśmy jak najszybciej zgłosić ją do BOKu lub POSu, a także złożyć reklamację. Odpowiedzialność za wadliwy produkt winien ponieść cały sklep.

Wadliwe produkty zawsze występują, niezależnie jak ścisła kontrola zachowana zostaje na terenie sklepu. Jeśli stają się one przyczyną naszych urazów, mamy pełne prawo do odszkodowań. Zwróć uwagę, iż nawet niepozorny uraz może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół pomoże Ci ocenić sytuację. Wskaże również odpowiednie kroki, jakie należy podjąć, w celu uzyskania odszkodowania.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE